AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades identificatives
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Arnavat Obres i Serveis, S. L.  (d’ara endavant Arnavat Obres i Serveis), amb domicili a aquests efectes al  c. Mossen Galofré, 9 – 43814 Vila-rodona ( Tarragona ), número de CIF: B-43889484. Correu electrònic de contacte: arnavat@arnavat.net del lloc web.

Usuaris
L’accés i / o ús d’aquest portal d’Arnavat Obres i Serveis atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau, resultin d’obligat compliment.

Ús del portal
arnavat.net proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet que pertanyen a Arnavat Obres i Serveis o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Protecció de Dades Personals
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem partícip que les seves dades personals que ens pugui facilitar, s’incorporaran en un fitxer responsabilitat d’Arnavat Obres i Serveis. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació de negoci i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.
Arnavat Obres i Serveis es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, Arnavat Obres i Serveis cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: c. Mossen Galofré, 9 – 43814 Vila-rodona ( Tarragona ), o bé, enviar un correu electrònic a arnavat@arnavat.net.

Cookies
Arnavat Obres i Serveis podrà utilitzar galetes o cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el mateix terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.
Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, Arnavat Obres i Serveis no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’ usuari.

Propietat intel·lectual i industrial
Arnavat Obres i Serveis per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Arnavat Obres i Serveis o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Arnavat Obres i Serveis. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Arnavat Obres i Serveis. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’Arnavat Obres i Serveis.

Exclusió de garanties i responsabilitat
Arnavat Obres i Serveis no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions
Arnavat Obres i Serveis es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços
En cas que a arnavat.net es disposes d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Arnavat Obres i Serveis no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Arnavat Obres i Serveis assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió
Arnavat Obres i Serveis es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

Generalitats
Arnavat Obres i Serveis perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada
Arnavat Obres i Serveis podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a que siguin degudament modificades per unes altres.

Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre Arnavat Obres i Serveis i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.